buducnost jagodina
Proizvodni Program: proizvodnja kartonske ambalaže, paleta svih vrsta, unutrašnje i fasadne stolarije, izrada i ugradnja eksterijera i enterijera, proizvodnja pogrebne opreme, komadnog nameštaja, tapetarije i proizvoda od pruća. Trgovina na veliko i malo svim vrstama kablova, kablovskog pribora, nameštaja, građevinskog materijala, lamperije itd.
Poreski identifikacioni broj (PIB): SR102131124
Matični broj pravnog lica: 7125984
Naziv firme: AD"BUDUĆNOST"
Ime i prezime ovlašćenog lica: Trajanka Lazarević
Opština: Jagodina
Mesto: Jagodina
Naziv ulice: Kablovska bb
Broj telefona: 035/ 221-202
Broj faxa: 035/ 225-336
Šifra Delatnosti: 20400
BANKA "INTESA" JAGODINA: 160-45411-31
"ČAČANSKA BANKA" JAGODINA: 155-157-24


   
 

 

>>>  Poziv za sednicu sa svim pratećim materiajalom

>>>  Poziv za skupštinu

>>>  Poziv za sednicu sa svim pratećim materiajalom

>>>  Poziv

>>>  Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014

>>>  Izveštaj o bitnom događaju

>>>  Zapisnik sa sednice Skupštine

>>>  Poziv za skupštinu 27.06.2014.

>>>  Poziv za skupštinu 31.12.2013.

>>>  Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012 godinu

>>>  Izvod iz finansijskih izvestaja za 2012 godinu

>>>  Zapisnik od 28.06.2013

>>>  Izveštaj o bitnom događaju

>>>  Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2013

>>>  Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

>>>  Formular - Zahtev za akcionare

>>>  Poziv za skupštinu za 28.06.2013. godine

>>>  Dnevni red - Poziv za skupštinu 10.07.2012.

>>>  Za reviziju zapisnik sa skupštine 10.07.2012.god.

 
 

 


© Agencija Autentik